Browsing Tag

happiness

LIFESTYLES SELF IMPROVEMEMT

เคล็ดลับสร้างฮอร์โมนแห่งความสุข

บทความนี้นำมาจากโพสหนึ่งในไทม์ไลน์ค่ะ มีงานวิจัยเกี่ยวกับ ความสุขที่แท้จริงในชีวิต จากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ใช้เวลาศึกษากว่า 75 ปี สรุปอย่างชัดเจนว่า “ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและการได้รับการยอมรับในสังคม ช่วยให้คนมีสุขภาพดีและมีความสุข และช่วยให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้น” ฮอร์โมนแห่งความสุขที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ เช่น โดพามีน (Dopamine) ฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกดี, เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร์โมนที่ลดอาการซึมเศร้า และเอนดอร์ฟิน (Endorphin)  ฮอร์โมนแห่งความสุขที่สามารถลดอาการเจ็บปวดตามร่างกายได้…

Continue Reading

SELF IMPROVEMEMT

ทำไมเราควรให้เวลากับตัวเอง “อยู่เงียบ ๆ คนเดียว” ทุกวัน

Alan Lightman นักฟิสิกส์และนักเขียน เคยกล่าวไว้ว่า การที่เราไม่ให้เวลากับตัวเอง สักนาที หรือ ชั่วโมง โดยปราศจากจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งรบกวนต่างๆนั้น ทำให้เราเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถของเราในการรู้ว่าเราเป็นใคร และอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา…

SELF IMPROVEMEMT

สัมผัสเคมีแห่งความสุข

มาดูเหล่าเคมีแห่งความสุขกัน : โดพามีน , ซีโรโทนิน, เอนดอร์ฟีน, ออกซิโทซิน [Dopamine, Serotonin, Endorphins and Oxytocin]   เราอาจจะไม่ได้มีต้นไม้เงินต้นไม้ทอง (Money tree – ทำไมชั้นแปลตลกจัง) เอาเถอะ แต่ว่าเราสามารถมีต้นไม้แห่งความสุขได้ โดพามีน , ซีโรโทนิน, ออกซิโทซิน และเอนโดฟีน เป็นเคมีแห่งความสุขสี่ตัวที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขของพวกเรา เหตุการณ์ต่างๆหลายๆเหตุการณ์สามารถเรียกสารสื่อประสาทเหล่านี้ออกมาได้  แทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆ มันมีวิธีที่เราสามารถทำให้มันหลั่งไหลออกมาได้ การอยู่ในสภาวะบวกนั้น มีผลต่อ แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, และคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา ไม่มีคนสติดีที่ไหนที่จะปฏิเสธการมีสภาวะสูงๆในด้านเหล่านี้ ต่อจากนี้เป็นวิธีง่ายๆบางส่วน หรือวิธีแฮกที่ช่วยให้เราเกิดเคมีด้านบวก…