Browsing Tag

Sustainability

TECH

ปลูกต้นไม้ในขณะท่องเว็บ ได้ด้วยเหรอ?

โลกอากาศแปรปรวนขึ้นทุกวัน อย่างที่ทุกคนรู้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆที่ก่อสารพิษหรือของเสียทั้งหลายจำนวนมากมีผลต่อชั่นบรรยากาศของโลก ทางที่จะทำให้ดีขึ้น นอกจากองค์กรต่างๆบอกสื่อให้คนบนโลกตระหนักและร่วมกันทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อนาคตดีขึ้น เช่นโปรเจกต์ Ecosia ที่เราจะหยิบมารีวิวให้ดูค่ะ…

Continue Reading