Browsing Tag

Elder

EVENTS

งาน InterCare Asia 2017

โลกเราจะเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยในเร็วๆนี้ !? เพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุ (65++ ปี) กำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากสัดส่วนจำนวนประชากรบนโลก 7% (ในปี 2000)  จะเพิ่มขึ้นเป็น 16% ในปี 2050 เท่ากับว่าตอนนั้นจะมีผู้สูงวัยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1.44 พันล้านคน จากนั้นประชากรผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็ก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อืมม.. หมายความว่า ยุคนี้อัตราการเกิดของเด็กลดลง ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น คนนิยมเป็นโสดกันมากขึ้น !?! การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตทุกวัน และในส่วนของกลุ่ม Entrepreneur หรือผู้ประกอบการ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าท้าทายไม่น้อยที่จะเข้ามาหาโอกาสและมีส่วนช่วยในการทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น งาน InterCare Asia นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560…