นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นโยบายเกี่ยวกับการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ babespace.co

เว็บไซต์ babespace.co  ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการพัฒนาตัวเอง

เพื่อความชัดเจนสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทีมงานจึงขอแจ้งเกี่ยวนโยบายการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ ข้อมูลที่เก็บและใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของทีมงาน babespace.co

นโยบายโดยรวม 

เว็บไซต์ babespace.co มีนโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ข้อมูลของคุณที่จะถูกเก็บมีเพียงข้อมูลการเข้าเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งาน พื้นที่หรือประเทศของคุณที่เข้าชม และระยะเวลาที่การใช้เช้าชม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีที่สุดอยู่เสมอ 

ทีมงานใช้บริการของ WordPress ที่เป็นตัวสถิติหลัก, ExactMetrics ที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ WordPress และ Google Analytics เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชม 

ทีมงานจะไม่มีการเก็บข้อมูลอื่น เช่น รหัสประจำเครื่อง ที่อยู่อาศัย อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

นโยบายการใช้คุกกี้ (cookies Usage)

คุกกี้ (Cookies) เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บข้อมูลเอาไว้ เพื่อให้ประสบการณ์และบันทึกข้อมูลการเข้าชมบางอย่างเอาไว้ภายในเครื่องของคุณ 

เว็บไซต์ babespace.co ใช้คุกกี้ผ่าน WordPress เฉพาะบันทึกการเข้าใช้งานระบบของเว็บไซต์ที่เป็นของทีมงานเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เข้าชมแต่อย่างใด ดังนั้นโดยตัวเว็บไซต์เองจึงไม่ได้มีการใช้คุกกี้นอกเหนือไปจากทีมงาน 

อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์มีการใช้บริการโฆษณาจากผู้ให้บริการรายอื่น ได้แก่ Adsense ซึ่งข้อกำหนดของการใช้คุกกี้อาจแตกต่างไปจากเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ เกี่ยวกับการใช้คุกกี้เพิ่มเติม 

เว็บไซต์ babespace.co มีการใช้บริการอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ ภายใต้วัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาของเว็บ 

2. เพื่อช่วยให้เราเข้าใจและวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าชมในช่วงเวลาต่างๆ 

ทีมงานใช้บริการของ Google Analytics เป็นหลัก ซึ่งอาจมีมาตรฐานในการเก็บข้อมูลแตกต่างจากนโยบายหลักของเว็บไซต์ 

อย่างไรก็ตามทีมงานจะใช้มาตรวัดเก็บข้อมูลที่น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนที่เข้าชมถูกเปิดเผยข้อมูลจากบริการเหล่านี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การรักษาความปลอดภัย

ทีมงาน babespace.co  มีความใส่ใจและความกังวลเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ทีมงานใช้มาตรฐานการเข้ารหัส SSL ของ Let’s Encrypt ในการเข้ารหัสข้อมูลตลอดการส่ง อย่างไรก็ตามทีมงานไม่อาจรับประกันความปลอดภัยในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคระหว่างทางจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือหน่วยงานรัฐ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของเว็บโดย ใช้เทคนิคขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ทีมงานพยายามจะรักษาความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น และสิทธิของเยาวชน

ทีมงานอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น การคลิกเข้าไปยังลิงค์เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ผู้ชมจะเข้าสู่เว็บไซต์นั้นซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยทีมงานของเรา ดังนั้นแล้ว ทางทีมงานจึงขอให้คุณตรวจสอบนโยบายของเว็บไซต์เหล่านั้นให้ดี และเราไม่มีสิทธิในการควบคุมเนื้อหานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนถึงแนวทางการจัดการข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก บริการของเราไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่มีการเก็บข้อมูลใดๆ จากเยาวชนเหล่านี้ หากเราตรวจพบ เราจะทำการลบทิ้งทันที หากคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ และเด็กภายใต้การดูแลหรือปกครองของคุณมีการให้ข้อมูลกับเรา โปรดติดต่อเราที่ info@babespace.co เพื่อให้เราจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อ

เว็บไซต์ babespace.co อาจมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลในอนาคต ดังนั้นแล้วทางทีมงานจึงขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อยู่เป็นระยะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทีมงานจะแจ้งผ่านนโยบายในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงใดมีผลทันทีเมื่อถูกประกาศใช้บนเว็บ 

คุณสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ที่ info@babespace.co

19 กุมภาพันธ์ 2565