SELF DEVELOPMENT

แนวคิดการใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในด้านวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนานสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน ในมุมที่เราได้เคยสัมผัสมา ไม่ว่าจะเห็นผ่านตาหรือผ่านตัวหนังสือ ทุกอย่างล้วนมีแนวคิดที่หลอมให้เป็นวิถีชีวิตในแบบของชาวญี่ปุ่น ตั้งแต่การค้นหาจุดหมาย การเติมเต็ม ไปจนถึงการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบ ชาวญี่ปุ่นมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการใช้ชีวิต ในบทความวันนี้ เรามาจะสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจสี่อย่างของการดำเนินชีวิตแบบญี่ปุ่น ได้แก่ อิคิไก วาบิซาบิ กามัน และไคเซ็น แต่ละแนวคิดเหล่านี้แสดงถึงแง่มุมเฉพาะของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่รวมเข้ากับชีวิตประจำวัน และการทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้อาจจะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตเราด้วยก็ได้

Ikigai

Ikigai เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเหตุผลของการมีอยู่หรือจุดมุ่งหมายในชีวิต มันเป็นจุดตัดของสิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณถนัด สิ่งที่โลกต้องการ และสิ่งที่คุณสนใจ เป็นที่ๆซึ่งความหลงใหล ภารกิจ และอาชีพของคุณมาบรรจบกัน แนวคิดของ ikigai มักใช้ในญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้ผู้คนค้นพบความหมายและความพึงพอใจในชีวิตของตัวเอง

แนวคิดของ Ikigai สามารถใช้เป็นแนวทางในการค้นหาจุดมุ่งหมายและความสำเร็จในชีวิต ในการใช้ Ikigai ในชีวิตของคุณ สามารถเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองกับสี่คำถามหลักว่า:

คุณรักอะไร? หมายถึงความสนใจและความสนใจในชีวิตของคุณ อะไรทำให้คุณมีความสุขและพึงพอใจ? กิจกรรมอะไรที่คุณชอบทำมากที่สุด?

คุณเก่งเรื่องอะไร? คำถามนี้มุ่งเน้นไปที่ทักษะและจุดแข็งของคุณ คุณเก่งอะไรโดยธรรมชาติ? ความสามารถของคุณคืออะไร? ความเชี่ยวชาญของคุณคืออะไร?

โลกต้องการอะไร? คำถามนี้ขอให้คุณคิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ความสนใจและทักษะของคุณเพื่อช่วยเหลือโลกใบนี้ แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง? คุณจะสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างไร?

คุณสนใจอะไรบ้าง? คำถามนี้เกี่ยวกับการหาวิธีเปลี่ยนความสนใจ ทักษะ และการมีส่วนร่วมของคุณให้เป็นอาชีพ

การตัดกันขององค์ประกอบทั้งสี่นี้แสดงถึง Ikigai ของคุณ – เหตุผลในการเป็นอยู่หรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ ด้วยการระบุ Ikigai คุณสามารถมุ่งพลังงานและความพยายามของคุณในการแสวงหาชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมาย

เมื่อคุณได้รู้ Ikigai ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งอาจรวมถึงการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ การใฝ่หางานอดิเรกใหม่ ๆ การเป็นอาสาสมัครหรือการทำงานในสาขาที่สอดคล้องกับ Ikigai ของคุณ การผสมผสานแนวคิดของอิคิไกเข้ากับชีวิตของคุณ คุณจะพบกับจุดมุ่งหมาย ความพึงพอใจ และความสำเร็จที่มากขึ้น

The Little Book IkigaiHow to Ikigai วิถีอิคิไก
หนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับอิคิไก

Wabi-sabi

วาบิ-ซาบิเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์แบบญี่ปุ่นที่รวบรวมความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่เที่ยง และความเรียบง่าย เป็นความสวยงามของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เที่ยง Wabi-sabi ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติ และความงามของกาลเวลา มักเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายเซน และถือเป็นวิถีชีวิตที่ให้คุณค่ากับแก่นแท้ของสิ่งต่างๆ มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก

แนวคิดของ Wabi-sabi สามารถใช้เป็นวิธีการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและค้นหาความงามในความเรียบง่าย ในการใช้วาบิ-ซาบิในชีวิตของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการฝึกดังต่อไปนี้:

ยอมรับความไม่สมบูรณ์: แทนที่จะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบ ให้ยอมรับความไม่สมบูรณ์และข้อบกพร่องที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ มีเอกลักษณ์และสวยงาม ตระหนักว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยธรรมชาติ และสามารถเพิ่มลักษณะเฉพาะและความลึกให้กับสิ่งต่างๆ ได้

ค้นหาความงามในความเรียบง่าย: ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและชื่นชมความงามในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่จำเป็นและละทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณพบความสงบและความพึงพอใจในช่วงเวลาปัจจุบัน

ให้คุณค่ากับเวลาที่ผ่านไป: ตระหนักว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของชีวิต ให้คุณค่ากับความงามของสิ่งต่าง ๆ ตามอายุที่มากขึ้นและพัฒนาไปตามกาลเวลา สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจการเดินทางของชีวิตและค้นหาความหมายในกระบวนการนี้

มีสติ: ฝึกสติและอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกและประสบการณ์ในช่วงเวลาปัจจุบันโดยไม่ตัดสิน สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณพบความสงบและความพึงพอใจในช่วงเวลาปัจจุบัน

การผสมผสานแนวคิดของวะบิ-ซะบิเข้ากับชีวิตของคุณ คุณจะรู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นสำหรับความงามของความไม่สมบูรณ์ ความเรียบง่าย และกาลเวลา สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณพบกับความพึงพอใจ ความสงบ และความสุขในชีวิตของคุณมากขึ้น

วะบิ ซะบิ : แด่ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต
หนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับวะบิซะบิ

Kaizen

Kaizen เป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ผลผลิต และคุณภาพ ไคเซ็นเป็นวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานแนวหน้า โดยมีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ เมื่อเวลาผ่านไปสามารถนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพได้อย่างมาก

แนวคิดของไคเซ็นสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่อง หากต้องการใช้ Kaizen ในชีวิตของคุณ คุณสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้:

กำหนดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการบรรลุ แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่ทำได้ซึ่งคุณสามารถทำได้เป็นประจำ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: พยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยทำงานตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ประเมินความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

มุ่งเน้นไปที่กระบวนการ: มุ่งเน้นไปที่กระบวนการในการบรรลุเป้าหมายของคุณมากกว่าเพียงแค่ผลลัพธ์ ระบุขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการของคุณ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง: ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุง เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ทดลองวิธีการต่างๆ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

การผสมผสานแนวคิดของไคเซ็นเข้ากับชีวิตของคุณ คุณสามารถพัฒนาตนเอง ทักษะ และชีวิตของคุณได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย เพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ โปรดจำไว้ว่าขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สอดคล้องกันในการปรับปรุงนั้นดีกว่าขั้นตอนใหญ่ ๆ เป็นระยะ ๆ ที่ไม่มีการติดตาม

Gaman

Gaman เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “การอดทนต่อสิ่งที่ดูเหมือนจะทนไม่ได้ด้วยความอดทนและศักดิ์ศรี” เป็นแนวคิดที่ฝังลึกในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องวินัยในตนเอง ความเพียร และความอดทน Gaman คือความสามารถในการอดทนต่อความยากลำบากหรือความทุกข์โดยไม่บ่นหรือสูญเสียความสงบ เป็นค่านิยมที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น

แนวคิดของ Gaman สามารถใช้เป็นวิธีปลูกฝังความยืดหยุ่น ความอดทน และความอดทนในการเผชิญกับความท้าทาย ในการใช้ Gaman ในชีวิตของคุณ คุณสามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้:

การยอมรับ: ยอมรับสถานการณ์ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการต่อต้านหรือการตัดสิน สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่ไม่จำเป็นและมุ่งเน้นไปที่การหาทางออก

ความอุตสาหะ: อดทนต่อความท้าทาย ความพ่ายแพ้ และความทุกข์ยาก จงก้าวต่อไปแม้ว่าความก้าวหน้าจะช้าหรือยากก็ตาม

วินัยในตนเอง: พัฒนาวินัยในตนเองและการควบคุมตนเองเพื่อให้มีสมาธิและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณ แม้ว่าต้องเผชิญกับสิ่งรบกวนหรือสิ่งล่อใจ

ความอดทน: ปลูกฝังความอดทนและเรียนรู้ที่จะรอเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการ รับรู้ว่าบางสิ่งต้องใช้เวลา และความเร่งรีบอาจนำไปสู่ความผิดพลาดหรือพลาดโอกาส

การผสมผสานแนวคิดของ Gaman เข้ากับชีวิตของคุณ คุณสามารถพัฒนาความยืดหยุ่น ความอดทน และความอดทนเพื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิต สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และจดจ่อแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และช่วยให้คุณมีความพยายามและประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายได้

0 0 votes
Article Rating

You Might Also Like

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x