SELF DEVELOPMENT

ทำความเข้าใจอคติทางความคิด

เคยสงสัยไหม ว่าทำไมบางครั้งคุณถึงได้ตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผล แม้จะคิดว่าตัวเองกำลังใช้ตรรกะอยู่? หรือว่าทำไมมันง่ายที่จะเห็นข้อผิดพลาดในความคิดของคนอื่น แต่กลับมองไม่เห็นของตัวเอง?

ยินดีต้อนรับสู่โลกอันน่าหลงใหลแห่งอคติ – จุดบอดในจิตใจที่หล่อหลอม การรับรู้ และการตัดสินใจของเรา

อคติทางความคิดคืออะไร?

อคติทางความคิดคือรูปแบบของการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานหรือความมีเหตุผลในการตัดสิน พูดง่ายๆ คือ มันเป็นทางลัดทางใจหรือแนวโน้มที่อาจนำไปสู่การบิดเบือนการรับรู้ การตัดสินที่ไม่ถูกต้อง การตีความที่ไม่สมเหตุสมผล หรือแม้แต่สิ่งที่เราอาจเรียกอย่างกว้างๆว่า ความไร้เหตุผล

อคติเหล่านี้ไม่ใช่ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมาเองในความคิดของเรา แต่จริงๆ แล้วมันคือการปรับตัวทางวิวัฒนาการที่ช่วยให้บรรพบุรุษของเราอยู่รอดในโลกที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างรวดเร็วซึ่งอาจหมายถึงความเป็นและความตาย อย่างไรก็ตาม โลกที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ทางลัดทางใจนี้มักจะนำเราไปผิดทางได้บ่อยครั้ง

การทำความเข้าใจอคติทางความคิดมีความสำคัญเพราะมันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งตั้งแต่การตัดสินใจในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเลือกในระยะยาวของชีวิตเรา การตระหนักถึงอคติเหล่านี้ทำให้เราสามารถเริ่มต้านทานผลกระทบของมัน นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นไปจนถึงการเติบโตส่วนบุคคล

ประเภทของอคติที่พบบ่อย

มาสำรวจอคติทางความคิดที่พบบ่อยซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการเติบโตและการตัดสินใจของเรา

อคติการยืนยัน (Confirmation Bias)

เป็นแนวโน้มของเราที่จะค้นหา ตีความ ชื่นชอบ และนึกถึงข้อมูลในลักษณะที่ยืนยันความเชื่อเดิมที่มีอยู่ของเรา เหมือนกับการสวมแว่นตาสีชมพูที่ทำให้เราเห็นแต่สิ่งที่เราต้องการเห็น ในการพัฒนาตนเอง อคตินี้สามารถขัดขวางการเติบโตของเราโดยทำให้เราต่อต้านแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ ที่ท้าทายความเชื่อปัจจุบันของเรา

การใช้ความพร้อมใช้ (Availability Heuristic)

อคตินี้ทำให้เราประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่มี “ความพร้อมใช้” ในความทรงจำมากเกินไป เรามักให้น้ำหนักกับข้อมูลที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือระลึกได้ง่ายมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น หลังจากได้ยินเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตก เราอาจประเมินอันตรายของการบินสูงเกินไปชั่วคราว แม้ว่าในทางสถิติแล้วมันยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุด
อีกตัวอย่าง หลังจากดูข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมในเมือง คุณอาจรู้สึกว่าเมืองของคุณอันตรายมากขึ้น แม้ว่าสถิติการเกิดอาชญากรรมจริงๆ อาจไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย

อคติการยึดติด (Anchoring Bias)

เป็นแนวโน้มที่เราจะพึ่งข้อมูลชิ้นแรกที่ได้รับ (ยึดติด) มากเกินไปเมื่อต้องตัดสินใจ ในการพัฒนาตนเอง สิ่งนี้อาจแสดงออกมาในรูปแบบของการตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงโดยอิงจากมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเองหรือการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเรากับผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ส่วนบุคคล
ยกตัวอย่าง: เมื่อซื้อรถ ราคาแรกที่คุณเห็นอาจกลายเป็น “จุดยึด” ทำให้คุณตัดสินว่าราคาอื่นๆ แพงหรือถูกเกินไป โดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ อย่างเพียงพอ

อคติผู้รอดชีวิต (Survivorship Bias)

อคตินี้เกิดขึ้นเมื่อเราให้ความสนใจกับคนหรือสิ่งที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกบางอย่างและมองข้ามสิ่งที่ไม่ผ่าน นำไปสู่ความเชื่อที่มองโลกในแง่ดีเกินไป ในบริบทของการพัฒนาตนเอง บางทีเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องราวความสำเร็จในขณะที่ละเลยคนจำนวนมากที่ใช้วิธีการเดียวกันแต่ล้มเหลว
ยกตัวอย่าง: เมื่อได้ยินเรื่องราวของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ คุณอาจคิดว่าการเริ่มธุรกิจเป็นเรื่องง่าย โดยลืมคิดถึงธุรกิจจำนวนมากที่ล้มเหลวและไม่ได้รับการกล่าวถึง

อคติหลังเหตุการณ์ (Hindsight Bias)

รู้จักกันในชื่อ “ฉันรู้อยู่แล้ว” อคตินี้ทำให้เราเชื่อว่าเหตุการณ์ในอดีตสามารถคาดเดาได้มากกว่าที่เป็นจริง มันสามารถขัดขวางการเติบโตส่วนบุคคลโดยทำให้เรามั่นใจเกินไปในความสามารถในการคาดการณ์ผลลัพธ์ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีในอนาคต

ข้อผิดพลาดของการเล่าเรื่อง (Narrative Fallacy)

อคตินี้ ถูกเน้นย้ำโดยนัสซิม ทาเลบ ใน “Fooled by Randomness” อ้างถึงแนวโน้มของเราในการสร้างเรื่องราวเพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ แม้ว่าพวกมันอาจไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เรามักสร้างเรื่องราวเพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์ของเรา ซึ่งอาจนำไปสู่การสรุปที่ผิดเกี่ยวกับเหตุและผลในชีวิตของเรา
ยกตัวอย่าง: เมื่อได้รับการเลื่อนตำแหน่ง คุณอาจสร้างเรื่องราวว่าเป็นเพราะการทำงานหนักของคุณ โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น โอกาส ความต้องการของบริษัท หรือการตัดสินใจของผู้จัดการ

การทำความเข้าใจอคติเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการบรรเทาผลกระทบของมัน โดยการตระหนักว่าเมื่อไหร่ที่ทางลัดทางใจเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อความคิดของเรา เราสามารถเริ่มตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

อคติส่งผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไร?

อคติทางความคิดของเราไม่ได้แค่อยู่ในสุญญากาศ แต่มันยังมีอิทธิพลมากต่อวิธีที่เรารับรู้โลกและตัดสินใจ มาสำรวจกันว่าอคติเหล่านี้ส่งผลต่อทางเลือกของเราและอาจขัดขวางการเติบโตส่วนบุคคลได้อย่างไร

ความมั่นใจเกินไปในความสามารถของเรา

การผสมระหว่างอคติการยืนยันและอคติหลังเหตุการณ์มักทำให้เราประเมินความสามารถและความแม่นยำในการคาดการณ์ของเราสูงเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการวางแผนและการประเมินความเสี่ยงที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น คุณอาจประเมินเวลาที่ต้องใช้ในโครงการที่ต้องทำต่ำเกินไป นำไปสู่ความเครียดที่ไม่จำเป็นและความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

อคติการยืนยันสามารถทำให้เราต่อต้านแนวคิดใหม่หรือหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อที่มีอยู่ของเรา สิ่งนี้อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการเติบโตมักต้องอาศัยการท้าทายความคิดและพฤติกรรมที่เรามีอยู่

การตีความประสบการณ์ในอดีตผิดพลาด

ข้อผิดพลาดของการเล่าเรื่องร่วมกับอคติหลังเหตุการณ์สามารถทำให้เราสร้างเรื่องราวเท็จเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของเรา เราอาจเชื่อว่าความสำเร็จของเราเกิดจากทักษะเพียงอย่างเดียว ในขณะที่โทษความล้มเหลวว่าเป็นเพราะโชคร้าย ทำให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้ที่มีค่า

การเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรม

อคติผู้รอดชีวิตสามารถนำไปสู่การเปรียบเทียบที่ไม่เป็นธรรมระหว่างตัวเรากับคนอื่น เราอาจเห็นคนที่ประสบความสำเร็จและคิดว่าเส้นทางของพวกเขาเป็นเรื่องปกติ โดยมองข้ามคนจำนวนมากที่พยายามและล้มเหลวโดยใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน

การตั้งเป้าหมายที่ไม่ยืดหยุ่น

อคติการยึดติดสามารถทำให้เราตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงโดยอิงจากมาตรฐานที่กำหนดขึ้นมาเองหรือข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งอาจนำไปสู่ความคับข้องใจและความรู้สึกล้มเหลว

การทำความเข้าใจว่าอคติเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล โดยการตระหนักถึงรูปแบบเหล่านี้ เราสามารถเริ่มตั้งคำถามกับการตัดสินใจแบบสัญชาตญาณของเราและตัดสินใจได้อย่างสมดุลและมีเหตุผลมากขึ้น

การรู้จักและลดผลกระทบของอคติ

การตระหนักรู้เป็นขั้นตอนแรกในการเอาชนะอคติทางความคิด แต่มันยังไม่เพียงพอด้วยตัวมันเอง นี่คือวิธีที่ทำได้จริงเพื่อช่วยให้เรารู้จักและลดผลกระทบของอคติต่อความคิดและการตัดสินใจของตัวเอง

ฝึกการตระหนักรู้ในตนเอง

 • ฝึกสติเพื่อให้ตระหนักถึงกระบวนการคิดของเรามากขึ้น
 • จดบันทึกการตัดสินใจเพื่อติดตามทางเลือกและผลลัพธ์ของเราเอง
 • สะท้อนความคิดเกี่ยวกับความเชื่อของเราเป็นประจำและถามตัวเองว่าทำไมเราถึงยึดถือความเชื่อเหล่านั้น

แสวงหามุมมองที่หลากหลาย

 • ตั้งใจค้นหามุมมองที่แตกต่างจากตัวเอง
 • มีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้คนจากประสบการณ์ที่หลากหลาย
 • อ่านหนังสือหลากหลายประเภทและหัวข้อ

ใช้ “มุมมองภายนอก”

 • เมื่อต้องตัดสินใจ ลองพิจารณาว่าเราจะแนะนำเพื่อนอย่างไรในสถานการณ์เดียวกัน
 • มองหาสถานการณ์หรือปัญหาที่คล้ายคลึงกันและผลลัพธ์ของมันเพื่อได้มุมมองที่กว้างขึ้น

ยอมรับความไม่แน่นอน

 • ฝึกพูดว่า “ฉันไม่รู้” และรู้สึกสบายใจกับความไม่แน่นอน
 • หลีกเลี่ยงการด่วนสรุปและเปิดใจที่จะเปลี่ยนความคิดเมื่อได้รับหลักฐานใหม่

ท้าทายปฏิกิริยาแรกของคุณ

 • เมื่อเรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างรุนแรงต่อข้อมูล ให้หยุดและตั้งคำถามกับมัน
 • ถามตัวเองว่า “ถ้าสิ่งตรงข้ามเป็นความจริงล่ะ?” เพื่อท้าทายสมมติฐานของตัวเอง

ใช้เครื่องมือการตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง

 • ใช้กรอบการทำงานเช่นรายการข้อดีข้อเสียหรือตารางการตัดสินใจเพื่อทำการเลือกที่เป็นกลางมากขึ้น
 • กำหนดเกณฑ์สำหรับการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงโดยอคติในขณะนั้น

ชะลอตัว

 • ใช้เวลาในการตัดสินใจที่สำคัญแทนที่จะพึ่งพาการตัดสินใจแบบรวดเร็ว
 • นอนหลับก่อนตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณได้ประมวลผลข้อมูล

ขอคำติชม

 • ขอให้เพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจชี้ให้เห็นจุดบอดของคุณ
 • เปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโต

ใช้การคิดเชิงสถิติ

 • มองหาอัตราพื้นฐานและความน่าจะเป็นทางสถิติแทนที่จะพึ่งพาเพียงเรื่องเล่าส่วนบุคคล
 • จำไว้ว่าความสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ฝึกความถ่อมตนทางปัญญา

 • ยอมรับว่าการรับรู้และความทรงจำของเราอาจมีข้อบกพร่อง
 • เต็มใจที่จะยอมรับความผิดพลาดและมองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้

การนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ ทำให้เราสามารถเริ่มต่อต้านผลกระทบของอคติทางความคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและสมดุลมากขึ้น จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การกำจัดอคติทั้งหมด (ซึ่งอาจเป็นไปไม่ได้) แต่เป็นการตระหนักถึงอคติมากขึ้นและลดผลกระทบในเชิงลบต่อชีวิตและการเติบโตของตัวเอง

บทบาทของอคติในการเติบโต

การทำความเข้าใจและการลดผลกระทบของอคติทางความคิดไม่ใช่เพียงการฝึกฝนทางปัญญาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเติบโตส่วนบุคคล นี่คือวิธีอยู่กับอคติที่สามารถส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

เพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง

เมื่อเราได้ตระหนักถึงอคติของตัวเองมากขึ้น เราจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตัวเองการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงและทำการเลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมและเป้าหมายของตัวเองอย่างมีสติ

ปรับปรุงการตัดสินใจ

การที่เรารู้จักและต่อต้านอคติ เราจะตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในแง่มุมต่างๆ ของชีวิต ตั้งแต่ทางเลือกในอาชีพไปจนถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว

เพิ่มความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจ

การรู้จักอคติของตัวเองสามารถช่วยให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจมุมมองของผู้อื่น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร

ความสามารถในการปรับตัวที่มากขึ้น

เมื่อเราเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามกับสมมติฐานของตัวเองและเปิดกว้างต่อข้อมูลใหม่ เราจะสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในโลกที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วของเรา

ลดความเครียดและความวิตกกังวล

อคติทางความคิดหลายอย่าง เช่น การคิดแบบหายนะหรือการสรุปทั่วไปมากเกินไป สามารถส่งผลต่อความเครียดและความวิตกกังวล การลดผลกระทบของอคติเหล่านี้อาจทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการท้าทายอคติของตัวเองส่งเสริมกรอบความคิดแบบเติบโต กระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ปรับปรุงทักษะการแก้ปัญหา

การเข้าหาปัญหาจากหลายมุมและพิจารณามุมมองที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพได้

บทสรุป

การเดินทางไปในเขาวงกตแห่งจิตใจของเราไม่ใช่งานที่ง่าย อคติทางความคิด แม้ว่าจะเป็นทางลัดทางวิวัฒนาการที่มีประโยชน์ในอดีต แต่ทว่ามันสามารถทำให้เราหลงทางในโลกสมัยใหม่อันซับซ้อนได้ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจอคติเหล่านี้ ตั้งแต่อคติการยืนยันไปจนถึงข้อผิดพลาดของการเล่าเรื่อง ทำให้เราได้เตรียมเครื่องมือที่มีพลังในการการสะท้อนตนเองและการเติบโต

จำไว้ว่าเป้าหมายไม่ใช่การกำจัดอคติทั้งหมด แต่เป็นการตระหนักถึงอคติและลดผลกระทบในเชิงลบ โดยการฝึกฝนการตระหนักรู้ในตนเอง การแสวงหามุมมองที่หลากหลาย การยอมรับความไม่แน่นอน และการฝึกความถ่อมตนทางปัญญา เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นและส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลที่แท้จริง

การเดินทางของเราผ่านเขาวงกตแห่งจิตใจยังคงดำเนินต่อไป ทุกๆก้าวที่เราก้าวไปในการทำความเข้าใจอคติทางความคิด คือก้าวหนึ่งสู่การคิดที่ชัดเจนขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้น และการพัฒนาตนเองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จงยอมรับความซับซ้อนของจิตใจของตัวเอง ท้าทายสมมติฐานของตัวเอง และรักษาความอยากรู้อยากเห็นไว้ ในการทำเช่นนี้ เราจะไม่เพียงแต่เดินทางไปในเขาวงกตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะค้นพบเส้นทางใหม่ๆ สำหรับการเติบโตและการค้นพบตนเองอีกด้วย

0 0 votes
Article Rating

You Might Also Like

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x