Browsing Tag

happiness

SELF IMPROVEMEMT

สัมผัสเคมีแห่งความสุข

มาดูเหล่าเคมีแห่งความสุขกัน : โดพามีน , ซีโรโทนิน, เอนดอร์ฟีน, ออกซิโทซิน [Dopamine, Serotonin, Endorphins and Oxytocin]   เราอาจจะไม่ได้มีต้นไม้เงินต้นไม้ทอง (Money tree – ทำไมชั้นแปลตลกจัง) เอาเถอะ แต่ว่าเราสามารถมีต้นไม้แห่งความสุขได้ โดพามีน , ซีโรโทนิน, ออกซิโทซิน และเอนโดฟีน เป็นเคมีแห่งความสุขสี่ตัวที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสุขของพวกเรา เหตุการณ์ต่างๆหลายๆเหตุการณ์สามารถเรียกสารสื่อประสาทเหล่านี้ออกมาได้  แทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆ มันมีวิธีที่เราสามารถทำให้มันหลั่งไหลออกมาได้ การอยู่ในสภาวะบวกนั้น มีผลต่อ แรงจูงใจ, ประสิทธิภาพ, และคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา ไม่มีคนสติดีที่ไหนที่จะปฏิเสธการมีสภาวะสูงๆในด้านเหล่านี้ ต่อจากนี้เป็นวิธีง่ายๆบางส่วน หรือวิธีแฮกที่ช่วยให้เราเกิดเคมีด้านบวก…

Continue Reading